Con Đường Trong Mưa    

 

Lá thu vừa chớm xôn xao
Nắng phơn phớt nắng hương ngào ngạt hương
Mà sao đời lại vô thường
Làm mưa ướt cả con đường em đi?
(Con đường trong mưa? /DP-hn)

oOo

_Đường đi có ướt không em?
Mưa Thu rơi nhẹ thêm mềm tóc xanh
Gót chân vừa bước qua mành
Vòng tay tròn mộng đã dành cho nhau

oOoAA

Tim hồng hoà nhịp xôn xao,
Ngất ngây hương ngát du vào thiên-thai.
Cầu mong mưa mãi mưa hoài,
_Đường về ướt áo một mai anh đền.

ChinhNguyen/H.N.T.   12.12.2019