Ướt Ngâu

Cách biệt đôi mình cũng đã lâu 

Người đi kẻ ở mãi u sầu 

Đêm dài lặng lẽ nhìn đồi núi 

Tháng rộng âm thầm ngắm bãi dâu 

Đoản khúc êm đềm mong trọn nhịp

Ca trù dịu ngọt ước tròn câu

Đâu ngờ bão tố tình dang dỡ 

Ướt đẫm tâm hồn giọt lệ ngâu

Minh Triết