Hoàng Hôn

Hoàng hôn trên sông 

chuông trầm đồng vọng 

sương mờ khói sóng 

lay động hồn quê 

Em về biếc lại 

sơn khê

ngày đi 

rớt 

nỗi buồn nghê ngói buồn .

Duy Phạm