Giấu

Biển sóng chiều nay xóa dấu chân
Chỗ ngồi trên sỏi sớm mai tan
Trên không chim biển xa mù tắp
Cảnh cũ rêu xanh khóa cõi ngàn

Biển sóng sáng nay trăng khuất núi
Vừng đông hơi thở mới thơm lan
Dã tràng xe cát chìm dưới sỏi
Ẩn giấu thời gian tiếng sóng vang

Quang Nguyên
01/06, 2021