Tuyết
 

Trong giấc mơ của Tuyết
Một lần hay mãi
Cũng cần anh
Như mùa xuân cần sắc nắng hồng
 oOo
Ba vạn sáu ngàn ngày
Trong cơn mơ dài
Em khát nắng
Đành đốt những tờ giấy trắng
Hong muộn phiền
oOo 
Giọng điện thoại khàn
Em thèm nghe
Hơn cơn mơ ngọt
Anh từng nói thế
Tình ơi?

Bùi Minh Vũ