Lá Hoa

Thiên nhiên định cuộc âm dương
Lá xanh rủ xuống vô thường chắt chiu (*)
Đưa lên hoa nở mỹ miều
Nét huyền đậm nhạt đủ chiều ái ân

Quang Nguyên
28/05, 2021

(*) Lấy ý từ hội hoạ và thiền: Nét rủ xuống là lá, nét đưa lên là hoa