Trăng Thề

Vầng trăng nhè nhẹ lên cao
Nửa đêm tịch mịch lẻn vào gối chăn
Trăng xưa trăng chửa nằm lăn
Thề non hẹn biển biệt tăm phương nào
Trăng nay quấn lấy chiêm bao
Chờ đêm thức dậy trăng trao xuân thì
Canh một trăng thả xiêm y
Nửa trên lấm tấm lưu ly ngọc ngà
Vầng trăng nửa dưới kiêu sa
Thơm mùi trinh nữ cà phê vườn trà
E dè trăng nhập gần xa
Thập thò lại hẹn canh ba dùng dằng
Hỏi bao nhiêu tuổi trăng vàng
Để cây si dại lên ngàn lộc xanh
Cuội ơi đêm rụng năm canh
Ả hằng sợ lắm đụng cành trinh nguyên

Quang Nguyên
Boston, Tháng Năm, ngày 27, 2021