Mưa

Trời mưa ướt áo em tôi
Bỗng giăng sấm chớp làm đôi ta gần
Bàn tay ngó lấy bàn chân
Cây nhà hoa lá cũng dầm trong mưa

Quang Nguyên
27/05, 2021