Nhặt

 

Em đi 

giẫm 

đọt cỏ hoa

ngày 

xa xắt muộn nắng nhoà nhạt... quên 

theo em 

chiều 

ngã nghiêng bên 

về 

tôi nhặt cái mông mênh em... buồn 

Duy Phạm