Lục Bát Tìm Bạn Xưa

 

Nhớ sao ngày ấy cho vừa 

Cõi lòng trống vắng sớm trưa tan trường 

Từ khi lạc lối yêu thương 

Mỗi người mỗi ngã nghìn phương đi về 

Đẹp sao năm tháng tuổi thơ 

Tung tăng đến lớp ước mơ ngọt ngào 

Nhành cây phượng vĩ trên cao 

Con đường đỏ thắm xôn xao mùa hè 

Ngân vang rả rích tỉếng ve 

Bạn ơi ! có hiểu lòng se sắt buồn 

Minh Triết