Mẹ Ơi

Thân chia sẻ anh Tâm giỗ 100 ngày của mẹ

Được tin
     anh mất mẹ già
Đất trời
     cũng thấy
          xót xa cõi lòng
Mẹ ta
     từ thuở còn son
Đã nuôi ta lớn
     ta khôn làm người
Trăm năm
     lẻ sáu
          tuổi đời
Mẹ rồi đi biệt
     như thời chưa sinh
Nhớ về mẹ
     biết bao tình
Con giờ
     hiểu được lòng mình
          trong nôi
Bây giờ con biết
     mồ côi
Mẹ ơi con nhớ
     ngàn đời mẹ yêu!

Quang Nguyên
15/06, 2021