Gọi Nhớ

Gọi nhớ tên ai
Nắng vàng trên cây
Con chim tu hú
Vụt cất cánh bay

Trời xa dĩ vãng
Nước sâu mấy tầng
Đếm đo thiên cổ
Nặng nhẹ bao cân

Gọi nhớ tên ai
Đã chìm quên lãng
Thiền sư lên núi
Cổ thụ còn đây

Con chim tu hú
Nhẹ cánh bay về
Tìm bầy con nhỏ
Ôi thương chích chòe

Gọi nhớ nhung xa
Một giây đậm đà
Ngày dài tháng rộng
Âm thầm lời ca

Quang Nguyên
18/06, 2021