Bến Sông Trên Dòng Tâm TưởngHồn mơ những bến Sông
Từ lâu rồi không gặp
Cuộc sống thu hẹp dần
Trong góc đời nhỏ hẹp

oOo

Bến Sông miền ấu thơ
Là một giòng nước mát
Một bầu trời xanh lơ
Mình tha hồ bơi lội

oOo

Bến Sông nào Sông Đuống
Chiều mộ một hồn thơ
Đời buồn như cây cỏ
Thơ tràn ngập bến bờ

oOo

Bến Sông qua bến đò
Dòng Sông là quán trọ
Vừng trăng tên lãng du
Muốn dời nên duyên nợ

oOo

Bến Sông ngày lãng du
Có trăng vàng nghiêng bóng
Có sóng vàng lăn tăn
Lâng lâng đời ảo mộng

oOo

Bến Sông khuya Cô Tô
Tiếng chuông Hàn San Tự
Rơi vào giữa lòng thuyền
Chợt tỉnh một giấc mơ

oOo

Bến Sông chùa Thiên Mụ
Nửa đêm tiếng chuông êm
Ru đời yên giấc ngủ
Quên thế sự thăng trầm

oOo

Bến Sông nhuốm tà huy
Nghiêng nghiêng sầu cổ độ
Giòng nước trôi trôi  mãi
Muốn kiếp làm chia ly

oOo

Bến Sông giòng  Dịch Thuỷ
Tiển Hiệp khách sang tần
Thân xác vùi cây cỏ
Danh lưu mãi ngàn năm

oOo

Bến Sông dưới trăng mờ
U  uẩn đời Vong Quốc
Ca nhi  vẫn ca hát
Xướng khúc Hậu Đình Hoa

oOo

Bến Sông đôi bạn già
Bơ vơ trên xứ lạ
Trên sóng bạc nhấp nhô
Mái đầu ai trắng xoá

oOo

Bến Sông nghiêng bóng tre
Oằn tuổi đời bóng  xế
Núi Sông tan theo dòng
Vũ trụ trôi hư không.

Xuân Thi
Anhthu.cora@yahoo.com