Suối Mơ (2)  

 

Suối Mơ chiều ấy

Em thả thuyền trôi

Trôi nơi nước xoáy

Thuyền chòng chành rồi!...

 oOo

Suối Mơ chảy mãi

Còn lao xao thuyền?

Bao lần em đến

Mơ dòng đời yên?

Bùi Minh Vũ