Ký Ức

 
Chuyện cũ giờ đây mới tỏ bày 
Dù nghèo vượt khó phải chung tay 
Nhiều khi vất vả từng năm tháng 
Những lúc gian nan suốt cả ngày 
Hạnh phúc chan hòa hương thắm đượm 
Men tình lắng đọng vị nồng say
Mai sau trắc trở đời muôn hướng 
Vẫn giữ yêu thương kỷ niệm này 

Minh Triết