Lối Mòn Trần Gian

 

Hồng nhan trong cõi hồng trần

Trời ghen ghét định bẽ bàng, đa đoan

Kiếp người dù khéo tính, toan...

Cũng không tránh được lối mòn trần gian!

Sông Song