Kỷ-Niệm Xa Rồi

 

Ngôi trường ngày ấy xa xưa 

Hôm nay thăm lại tưởng vừa mới đây

Buồn vui kỷ niệm vơi đầy

Cùng bao bạn hữu cô thầy mến thương 

oOo

Nhìn hàng phượng vĩ sân trường 

Xác hoa rụng đỏ để vương nỗi sầu 

Hỡi người em nhỏ nơi đâu 

Có về chốn cũ lần đầu mình quen.

 

Minh Triết