Sông Trăng


Ngàn năm
mạch nước thượng nguồn
chắt chiu lạch cạn qua truông hợp dòng
đầy là sông
vơi là sông
Côn giang giải lụa xanh đồng hương quê
hai mùa
mưa
nắng
đôi bờ
Bến mơ
tiếng gọi đò về sông trăng
My lăng
ơi hỡi
My lăng
trăng tàn
rượu cạn
còn chăng... gọi đò ?

Duy Phạm