Đợi 

Vắt kiệt tình này dành cho em

Tình yêu giọt nước thánh

Em vẫn còn muốn nữa

Anh mượn sức mạnh con người

                    dành lần cuối cho em

Nhưng rồi không thể hơn

Dẫu em một lòng một dạ

Phía bên kia bóng tối

Nằm trên bàn chông đợi em.

Bùi Minh Vũ