Sàigòn Nắng Trải Vàng Mơ

 

Saigon 

nắng sớm chiều mưa 

bỗng dưng phố lặng đường thưa vắng người 

Saigon 

khép lại rong chơi 

và em không biết về nơi chốn nào 

Phố buồn 

mặt cũng chao dao 

Saigon bỗng rộng lối vào ngõ ra 

Saigon đó 

em và ta

tiếng rao đêm vọng gần xa đâu rồi 

Saigon 

chẳng đứng chẳng ngồi 

thức mà như ngủ trên đôi mắt chờ 

oOo

Chờ mai

nắng 

trải 

vàng mơ...

Duy Phạm