Không Đề

 
 
Anh mất hút
Bên bờ suối
,
Mong manh gió hỏi:
- Dòng suối Ea Nao có chở bóng người?
Qua ghềnh thác?
 .
Con chim nhỏ
Nhí nhảnh trên bờ đá:
- Dòng Ea Nao ơi
Có chở bóng người?
Có thấy ai đó chờ ai?

Bùi Minh Vũ