Mộng

 

Đi thì 

sắc bất dị không 

về

mông lung giữa cánh đồng trụi khô

quanh tôi 

khin khít nấm mồ 

một đôi mộ gió nằm cô quạnh chiều 

lửa hương ngui ngút tàn khiêu 

tôi 

lên đồng 

niệm 

tiếng trêu ngươi mình 

Thắp ba ngọn nến đồng trinh 

soi hình 

soi bóng 

soi

thinh lặng... buồn 

Duy Phạm