Ngậm Chữ Nhả T

 

Ta cũng như người ngậm chữ nhả thơ

Đem ước mơ dồn chung về một lối

Phận ta bạc nên tình người gian dối

Nên nẻo đời ta lạc lõng chơi vơi

Bến sông tương ta chờ người... Không tới...

Níu hoàng hôn ta mượn sợi nắng chiều

Hong cho hồn một chút tin yêu

Và ta đợi... Ôi! đêm sao vời vợi?

Sông Song