Giấc Mơ Hồi Hương


Đoàn người
tháo chạy
trên đường
gót chân tứa máu dặm trường khôn khuây
đất lành chim đậu
nơi đây
bỗng dưng
lẻ bạn xa bẩy về đâu...?
tha phương
buồn
lẳng lặng sầu
đi đâu
phía trước
đằng sau... cõi về ?
quê xa trăm nỗi bộn bề
ai tha hương lạc nơi quê kiểng mình
ai người nín lẳng lặng thinh
nhìn đi
dưới gót chân mình có đau
rách bươm đùm túm đời nhau
hứng cơn bỉ cực rửa câu “ chung giàn “
về đâu
hạ bạn
non ngàn
khắp nơi đồng vọng lời than thở cùng
cuộc đời muôn sự
riêng
chung
giấc mơ tia sáng cuối cung đường hầm...?
thường ngày xa xỉ từ tâm
hoạ ngàn năm bỗng ngậm câm mất rồi
oOo
Lời ru từ thủa nằm nôi
giá gương gãy vỡ xé đôi nhiễu điều

Duy Phạm