Cuộc Chia Tay Mùa Xuân

 

Tháng hai đang độ xuân

Quả trên cành chín mọng

Chưa kịp đặt môi hôn

Mình đã phải xa xăm

 

Họ cùng dạo vườn hoa

Họ cùng về thác khói

Tháng hai mình đi xa

Chưa gửi ai bài ca

 

Tháng hai trời xanh biếc

Chưa đến giờ tan tầm

Chào em! Mình ra trận

Trên đường đầy mùa xuân

 

Bùi Minh Vũ.