Bữa Tiệc Đêm

 

Cho tôi làm chiếc cột mốc đứng

Trên đừơng biên Tổ quốc

Không di chuyển mục nát hãi hùng lo âu mưa nắng

Không cơm áo tiền tình quyền bính vàng son

Trơ trơ gió

Ngó bước chân lấc láo

Nhìn đôi tay mầy mò

Hình hài méo dưới bóng trăng nước

Cùng bạn ơi cùng

Ta làm cột mốc thứ hai, thứ ba và

Thứ N

Chúng ta là đá sáng ai di chúng ta

Chuyển chúng mình

Kẻ đang trong tầm ngắm thắm tình

Mang đến bữa tiệc đêm.

Bùi Minh Vũ