Tiếng Sét Ái Tình

Nhớ lần đầu mình gặp
Anh rụng rời tay chân
Nhìn em quên đất trời
Chăm chăm nhìn mê mẫn
Tim anh đập thình thình

Tiếng sét, sét ái tình?
Đánh vào tim thình lình
Làm ngất ngư, choáng váng
Anh muốn ngã, loạng choạng
Không kịp đỡ em ơi!

Ôi! Tiếng sét ái tình
Anh nghe thiên hạ tả
Họ bị đánh nghiêng ngã
Nhưng chẳng bao giờ tin
Không ngờ đến với mình!

Anh đầu hàng, phủ phục
Yêu em vô điều kiện
Không cần biết ác, thiện
Tình nguyện yêu mù quáng
Anh không hề muốn thoát
Khỏi vòng tay yêu tinh

Như Nguyệt