Mưa Ngâu


Những giọt mưa ngâu
rơi xuống đầu thống khổ
Tiếng quạ kêu buồn trên nấm mộ chiều qua
Mẹ đăm đắm chờ mỏi mắt đứa con xa
Về thắp nén hương trong ngôi nhà đã lâu chỉ nhờ người trông hộ

Những giọt mưa ngâu
rơi xuống đầu thống khổ
Cư xá buồn không còn chỗ dung thân
Đêm Chức Nữ trăng mờ giăng cổ độ
Con phố giờ lặng ngắt trắng sông Ngân

Thôi
đành lỡ
một mùa ngâu đẫm lệ
Lệ uyên ương hay khốc lệ trần gian
Vu lan bồn mang mang niềm nhân thế
Nén nhang chờ
con nợ mẹ...mùa sau
 
Duy Phạm