Đêm Thu Nhớ Mẹ

 

"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao..."

Những đêm bên Mẹ... sao sáng đầy trời

Mẹ tập con hát thuộc bài "Đếm Sao"

Giọng Mẹ âu yếm, yêu thương ngọt ngào

Bây giờ Mẹ ở tít tận trên cao

Mây trời dần phủ... bơ vơ trắng đời

Sương thu lấn bạc che mờ tóc xanh

Chân chim hằn khóe, mi rủ, da mồi

Con Mẹ nay đã úa màu hoàng hôn

Đêm nay thu nhẹ xào xạc lay cành

Trên cao... bầu trời đầy "ông sao sáng"

Nhớ Mẹ! Con muốn tuổi thơ tìm về

Để được bên Mẹ hát tiếp bài ca

"Ba ông sao sáng... chiếu trên trời cao..."!

Sông Song