Một Ngày

 

Có một ngày

Phía mặt trời mọc

Những chiếc thuyền ngủ chẳng có chăn

Trường Sa Hòang Sa trái tim

Thổn thức

Chiếc lưỡi bò chìm sâu dưới đáy

Lỗ chỗ những vệt gân biển mấp máy

Có một ngày

Ta thức mặt trời ngủ

Xem thời gian bị cày xới trên thân thể

Gã trai to không còn lưỡi

Rụng hết móng tay trên biển

Phím đàn Tổ quốc tôi rung lên tiếng hát

Có một ngày một ngày.

Bùi Minh Vũ