Chờ Mong

 

Suối mát trong xanh mãi ngọt ngào 

Bầu trời sáng tỏa các vì sao 

Dòng sông gợn sóng đàn chim lượn

Khách đợi mong! Đò lạc bến nào 

 

Minh Triết