Uống đi
em bé lạc đường
cầm hơi nửa ngụm em nhường nhịn tôi
uống đi
thằng nhỏ mồ côi
trôi sông lạc chợ dòng đời thị phi
uống đi
một lũ vô nghì
những gì sót lại mùa di tản buồn

đêm qua hứng đọt gió sương
cho người nằm xuống nén hương kiếp người
uống đi
lệ
hãy còn tươi
đợi mai
mai nữa
tiếng cười trẻ thơ
cọ cùn
vẽ lại giấc mơ
trên trang giấy nợ đời thê thảm buồn

uống đi
em bé lạc đường
cầm hơi nửa ngụm em nhường nhịn tôi

 

Duy Phạm