Mưa Thu

 

Cái lạnh se se len vào song cửa 

Thu đến lúc nào, chị chẳng buồn hay

Khối tình thu tưởng chừng đang mục rửa 

Bỗng chiều nay rưng rức bởi mưa chiều!

Những giọt mưa rót vào lòng nặng trĩu

Âm thanh buồn... lời tiễn biệt ngày xưa

Mắt đau đáu trong màn mưa mờ lấp

Bóng người đi nhoà, nhạt bóng trong chiều!

 

Người ở lại, tay trong bàn tay... thiếu

Thiếu hơi nồng... Lạnh ngắt một vòng tay

Người đã đi, mang theo tình nồng cháy

Bỏ lại người, khoảng lặng với chiều thu!

 

Để chiều nay giọt ngâu về vây phủ

Phủ hồn xưa... lặng lẽ đến bây giờ

Chị chẳng biết còn bao mùa thu nửa?

Người lại về trong mờ nhạt mưa thu!

 

Sông Song