Cầu Nguyện

 

Em khuyên tôi cầu nguyện

Nhan sắc đừng phai

Màu hoa hồng đừng nhạt

Những con đường dẫn đến tình nhân

Nắng xanh đừng tràn qua lá

Trời đừng mưa đá

Nước không qua bờ đê sông Hồng

Lúa đầy bông

Người nông dân ra đồng vui nhặt của rơi

Em khuyên tôi cầu nguyện

Hôm nay

May lắm

Chẳng có ai ăn xin

Ngày sau

Chẳng còn ai ngủ trên hè phố

Sau nữa

Người nghèo trúng số cặp mười

Em khuyên tôi cầu nguyện

Lánh đồng tiền

Rửa tai nghe lời thiện

Thẳng lưng chào bạn vong niên

Và rồi

Em xa tít tắp

Từ đó

Tôi

Cầu nguyện.

 

 Bùi Minh Vũ