Sài gòn Đêm

 

Thèm nghe vọng một tiếng rao

nghe nao nao lạ lời thao thiết buồn 

thèm đi khắp phố khắp phường 

ngã năm ngã bảy nghẽn đường kẹt xe 

đi rong trên những vỉa hè 

cà phê quán cóc hàng me cuối đường 

*

Hình như tiếng vạc kêu sương 

ngỡ như tiếng vọng cố hương... gọi về 

Duy Phạm