Chiều Thu

.

Bảng lảng chiều

Em thẩn thơ nhặt nắng

Tiếng chim kêu lảnh lót sau vườn

Chiếc lá mỏng cuộn mình rơi khẽ

Gió liu riu

Run rẩy khóm cúc vàng

.

Ngơ ngác nắng

Em thẩn thơ nhặt nắng

Hoa cúc vàng se sẽ trổ bông.

*

Hà Nội, đêm 12 tháng 09-2013

Đặng Xuân Xuyến