Tôi Đã Tìm Thấy Em

 

Tôi nhúng khăn trên dòng Srêpok

Lau mặt

Lau chủ nhật buồn

Mặt tôi ướt nước mắt em

Chủ nhật nhiều thêm trong tờ lịch năm

Tựa lưng vào gốc cây cháy khét

Chạm vào vết đau sót lại

Hình hài nhành lan khô

Ai giấu mùi hương rừng quen thuộc?

 *

Tiếng máy chạy đều đều

Cảnh báo

Cảnh báo

Quay về

Quay về

 *

Nhìn đồi trọc

Xưa em bẽ măng

Vàng nắng gắt

Hình hài em

Thời đại em.

 Bùi Minh Vũ