Tháng Bảy Và Tôi 

 

Ngẩng đầu hứng đọt mưa ngâu 

đủ trăm năm ướt xuống đầu cổ tôi 

giọt buồn chẻ nửa làm đôi 

giọt còi cọc gói thả trôi xuống dòng 

*

Tôi cạy cục 

tôi đèo bòng 

tôi còng lưng xuống gánh cong phận người 

ngâu buồn mấy đọt mưa rơi 

trăm năm 

đổi 

một 

thằng tôi kiếp này 

*

Thì thôi 

mua góp trả vay 

mua may bán lỗ chỗ trầy sứt đau

ngẩng đầu 

hứng mấy đọt ngâu 

đau

không nói được tôi... đầu thú tôi 

 

Duy Phạm