Cụ G  

 

Cụ già tám mươi tuổi

Ngày ngày lên núi

Đào mấy hốc

Gieo hạt

Nhập nhòa trong nắng gắt

Giọt mồ hôi rơi

Rơi số phận

Số phận

Cụ già tám mươi tuổi

Ngày ngày lên núi

Nắng chó dại

Cắn người

Ngồi trên đỉnh núi cao

Mơ mùa thu hoạch

Cụ già cười

Tóc đầy

Bông nắng

Bông nắng tàn rơi…

Bùi Minh Vũ