Vọng Cố Hương

   

Gửi đến cho nàng nỗi nhớ thương

Từ khi cách biệt những con đường 

Đêm dài gió lộng lòng buồn tủi

Tháng rộng mưa dầm dạ vấn vương

Xứ lạ đơn côi phai má đỏ 

Miền quê lạnh lẽo nhạt môi hường 

Con đò vội vã mùa thu ấy 

Tiếc mãi ân tình ở cố hương

Minh Triết