Trung Thu Mùa Covid

 

Đêm trung thu mà sắc trời ảm đạm

Mây đen về che phủ bóng Hằng Nga

Không trống Lân, không Tề Thiên ông Địa

Không đèn lồng Cá, Bướm, chẳng Ông Sao

 

Đêm trung thu mà mưa về ngập lối

Mưa bão giăng trời, nước ngập đường đi

Bầy trẻ ngẩn ngơ, mắt nhìn ra ngõ

Như mong chờ một ánh nến trong mưa

 

Đêm trung thu... Sao buồn bao tiễn biệt?

Tiễn người đi trong lặng lẽ... Lệ nhoà

Lần cuối cùng... Mắt nhìn theo hun hút

Dịch lan tràn... Tử biệt... Chẳng người đưa!

 

Sông Song