Xóa Giãn Cách Rồi...

 

Xoá giãn cách rồi... Ai nhớ ta?

Biết chăng ta đói đã bao ngày?

Đói bàn tay siết... Tình bằng hữu

Đói cả hương nồng, say ngất ngây!

*

Xoá giãn cách rồi... Ai nhớ ta?

Nơi đây ta khát đã bao ngày

Khát từng ly đắng, bên bè bạn

Khát giọng nói cười, khát giọt cay!

*

Xoá giãn cách rồi... Ai nhớ ta?

Riêng ta nỗi nhớ đã dâng trào

Nhớ sao là nhớ bàn tay ấm

Rót chén ân tình... Sóng mắt chao

*

Xoá giãn cách rồi... Hẹn gặp thôi

Cùng nhau hòa điệu... Xoá ưu phiền

Quên đi ngày tháng không vui đó

Ta hội tụ về... Chúc bình yên!

 

Sông Song

\