Ca Dao Cỏ Lau

Đong đưa ngọn cỏ gió đùa
Hỏi người vì cớ đẩy đưa chung tình
Cỏ non em đẹp em xinh
Em còn non dạ cho mình xe duyên
Một mai em có qua thuyền
Ngẩn ngơ bờ sóng chồng chềnh bờ lau
Bờ lau anh ở bụi sau
Lắt lơ theo gió tim đau chín chiều

Quang Nguyên
17/06, 2021