Gió Lay Mẹ Về

Nhân ngày giỗ Mẹ 05.10 âm lịch (09.11.2021)

 

Gió lay từ đất lên trời

mang dư âm mẹ  một thời gian truân

mẹ ta khoai sắn đã từng

hạt cơm lấp lánh dành chừng cho con

 

tháng ba nắng đốt ruộng đồng

nắng chia cho mẹ lưng còng nhiều hơn

mùa xuân áo mẹ vai sờn

vết chai thành đá dày lên tháng ngày

 

duyên tình con lỡ rẽ hai

hiện lên trán mẹ thêm vài vết nhăn

xưa tre lớn bởi đọt măng

nay con già bởi nhọc nhằn mẹ ơi!

 

gió lay từ đất lên trời

làm sao mẹ biết con ngồi ở đây

phải chi có một bông nhài

để trên mộ mẹ rồi cài áo con.

PhanThanhCương