Nụ Hôn Đầu

 

Tôi muốn đi tìm lại

Nụ hôn đầu

Bằng mười ngón tay

Hai mươi tám đốt

Muốn tìm lại

Mãi mãi

Trên khuôn mặt

Người con gái ngủ trên đá

Tinh khôi nốt ruồi đen

Trăng non khóc

Nguyên vẹn như bài tập đọc

Đánh vần yêu em

Đêm đêm

Tôi đi tìm lại

Nụ  hôn đầu

Bằng mười ngón tay

Của kẻ khác.

 

Bùi Minh Vũ