Khúc Ru Hời


Tôi nghe nhịp võng ru hời
Miếng trầu bã dập lơi nhơi của bà
Cơn mưa trĩu gánh vai cha
Nắng đè lưng mẹ cõng qua cánh đồng

Bao nhiêu năm
một nỗi mong
Mẹ ôm tất cả vào lòng đàn con
Đứa còn lây lất đầu non
Đứa chìm đáy nước vừa tròn đôi mươi

Nghìn năm chưa thấy mẹ cười
Tiếng ru hời vọng là lời núi sông
Âm âm xưa vọng trống đồng
tiếng chiêng khánh giục tiếng cồng hò reo

Mẹ về trả gánh gieo neo
Khúc ru hời vọng trên heo hút buồn

Duy Phạm