Tên Em

 

Anh viết tên em lên làn mây trắng

Mây bay về cuối trời

Anh viết tên em lên dòng sông mùa đông

Dòng sông trôi về biển cả

Anh viết tên em lên chiếc lá

Lá rụng về cội

Anh viết tên em vào tim

Máu chảy ngoài cơ thể

Anh viết tên em vào thơ

Tên em vào thơ

Thơ

Anh viết

Tên em

Em.

E

M.

 

 Bùi Minh Vũ