Trăng Khuyết

 

Người về 

đan áo mùa si

se

buồn mấy sợi nhu mì giăng ngang 

ta đi

đáo hạn trăng vàng 

cạn hồ bán nguyệt dung nhan sắc chiều 

.

Từ ta

thuốc đắng quá liều 

cơn đau giã tật hằn triêu ảnh mờ 

từ em 

mộng thủa ban sơ

nợ

mùa trăng khuyết câu thơ tật nguyền 

.

Neo chiều trên đỉnh bình yên 

neo ta 

thiện nguyện lời nguyền 

nhớ 

quên 

đêm

dằng dặc nỗi buồn tênh 

ai

người khảm bạc chỗ cong vênh đời 

.

Lơi nhơi 

cặn

chén rượu mời 

hoát nhiên cú giáng thấu trời đất xưa 

ai đem nưa nửa thiếu thừa 

ai then cửa chặt 

ai vừa vặn đau... ?

.

Từ ta

con nước đục màu 

nợ 

em chút định duyên sau cũ càng.

Duy Phạm