Buông Sầu

 

Búi cao mái tóc ngả  màu

Giấu vào trong những úa nhàu thời gian

Bao thu tóc đã võ vàng

Thêm đông sầu muộn ngổn ngang tơ trời

Cô liêu... đêm lướt qua đời

Ngoài hiên giọt đắng bời bời rơi mau

Thôi thì tém lại nỗi đau

Gút nùi vào mớ tóc sâu... buông sầu!

Sông Song