Giấc Hoàng Thư

 

Ngó qua mái ngói mây trời đục

Không biết đêm này khuya có mưa

Ta ở thành Tây hồ thủy ngữ

Chân thuyền quyên nào lót gạch hồng

Bông sen tàn bông sen còn lá

Tình ta rồi nước trải dòng sông

Đêm có khi ta nằm nghiêng mặt

Nghe bến chờ thoảng điệu hành vân

Tù và vang thúc lòng xe ngựa

Tiếng chân ai lẫn tiếng cổ thành

Ôi giấc hoàng thư còn nặng nợ

Dù xa người yếm trắng thủy thanh

Bạch Văn Nghĩa